Elállás joga,garancia,Felügy.Szer.Adatv.

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.

Minden termékünknél feltüntetjük a garancia idejét, melynek időtartama eltérhet azonos termékcsoporton belül is. A termék postázásakor használati útmutatót mellékelünk, esetleges reklamációt számla vagy másolata ellenében fogadunk el.

 

Felügyeleti Szervek:

Polgármesteri Hivatal Dombóvár Város Jegyzője: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. Tel: 74/ 564- 564.

 

Tolna Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11- 13. Tel: 74/ 505- 600.

 

Tolna Megyei Békéltető Testület: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23- 25/ 306. Tel: 74/ 411- 661.

 

Adatvédelem:

 

A Webáruház célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a felhasználók személyes adatainak védelmét. A Webáruházban megadott információk kezelése és felhasználása során ezért az üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény) mindenkor hatályos előírásait betartva jár el. Jelen adatkezelési irányelvek kizárólag a Webáruház tekintetében érvényesek, nem alkalmazhatók harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül érhetők el, illetve hozzáférhetőek.

Az oldalon történő regisztrációval, a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját maguk által megadott személyes és egyéb adataikat az üzemeltető a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatokat az üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését (a regisztráció megszüntetésével egyidejűleg).

Az adatkezelés jogalapja az adatvédelmi törvény 3. § szerinti önkéntes hozzájárulás (elektronikus formában, ráutaló magatartással). Az adatkezelés célja az oldal szolgáltatásainak igénybevétele, a távollevők között kötött szerződés teljesítésének lehetővé tétele.

Az adatokat az üzemeltető a szerződésből származó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében továbbíthatja harmadik személyek felé (pl. Magyar Posta).

Az adatok kezelésének helye: az üzemeltető székhelye, telephelye.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: MicroVPS KFT, 1096 Budapest, Sobieski János utca 19- 21  e- mail: info@microvps.hu

Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel adatai kezelésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, jelezze ezt az outletmarkasruha@gmail.com e-mail címen, vagy postai úton.